Uitleg verschillende breisteken en termen:
Afkortingen

Afhalen: De steek van de linkernaald op de rechternaald zetten, zonder deze te breien.
Ajourbreien:
Het zogenaamde "gaatjes breien", hierin kun je natuurlijk nogal veel variëren, maar dit is de basis.

Over een even aantal steken:
nld. 1: 1 st. r., * 1 omslag, 2 st. recht samenbreien* , herh. van * tot *, eindig met 1 st. r.
nld. 2: alle steken av.
Herhaal deze twee naalden
Ajourbreien 2:
Dit is al een heel ander effect. Je breit hiervoor gewoon de eerste twee naalden hetzelfde als bij de basis en dan 3e en 4e nld in tricotsteek.

Over een even aantal steken:
nld. 1: 1 st. r., * 1 omslag, 2 st. recht samenbreien* , herh. van * tot *, eindig met 1 st. r.
nld. 2 en 4: alle steken av.
nld. 3: alle steken recht
Herhaal deze vier naalden
Averechte tricotsteek:
1 naald averecht (goede kant), 1 nld. recht, (verkeerde kant), herhaal deze twee naalden.
Boordsteek:
nld. 1: *1 st. r., 1 st. av.* herh. van * tot *
2e en alle volgende naalden: brei de steken zoals ze zich voordoen
Boordsteek 2/2:
nld. 1: *2 st. r., 2 st. av.* herh. van * tot *
2e en alle volgende naalden: brei de steken zoals ze zich voordoen
Dubbele gerstekorrel:
Over een oneven aantal st.
nld. 1: *1 st. r., 1 st. av.*, herh. van * tot * eindig met 1 st. r.
nld. 2 en 4: brei de steken zoals ze op de naald staan
nld.3 : *1 st. av., 1 st. r.*, herh. van * tot *, eindig met 1 st. av.
herhaal deze 4 nld.
Dubbele mindering: Twee steken afhalen, 1 st. recht breien, de twee afgehaalde steken over de gebreide steek halen.
Dubbele overhaling: Een steek afhalen, de volgende twee steken samen rechtbreien. De afgehaalde steek daarover halen.
Dubbele steek recht: De rechternaald midden in de steek steken die onder de te breien steek ligt, je krijgt nu 2 lussen op de naald, brei deze gewoon recht.
Gerstekorrel: Over een oneven aantal steken:
*1 st. r, 1 st. av.*, herh. van * tot *, eindig met 1 st. r.
Herhaal steeds deze nld.
Eenvoudige Kabel: over 10 steken en 6 naalden:
nld. 1: 2 st. av, 3 st. op een kabelnld. achter het werk zetten, de volgende 3 st. recht breien, dan de 3 st. van de kabelnld. breien, 2 st. av.
nld.2 t/m 6: de steken breien zoals ze op de naald staan.
Deze 6 naalden herhalen

Om de kabel de andere kant uit te laten draaien, houd je de steken op de kabelnaald voor het werk
Kruisopzet:
Dit is een manier van opzetten waarbij je een mooie rand krijgt aan de onderkant. De uitleg voor deze opzet vindt je HIER
Linnensteek: (over een even aantal steken)
nld. 1: *Brei 1 st. recht, leg de draad voor het werk en haal 1 st. averecht af, breng de draad voor de afgehaalde steek langs weer naar achter*, herh. van * tot *
nld. 2: *Brei 1 st. averecht, leg de draad achter het werk, haal 1 steek averecht af en leg de draad weer voor het werk*, herh. van * tot *.
Herhaal steeds deze 2 naalden.
"Luie Wijvensteek"
Eigenlijk is dit de Riviersteek:
Bij deze steek maak je extra omslagen op de naald. Steek de naald op een normale manier in, sla de draad niet 1 maar 2 keer om de naald, haal beide omslagen door de steek. Je breit aan de achterkant de steek als 1 steek en laat de extra omslag vallen, waardoor er lange steken ontstaan. Op deze manier gaat het breien veel sneller, vandaar de naam "luie wijvensteek".
Omslag: De draad om de rechternaald slaan om een steek te maken. In feite haal je de draad van achter naar voren en breit dan weer een rechte steek, de lus die nu op de naald zit vormt, wanneer je hem in de volgende naald breit , vanzelf een steek.
Overhaling: Een steek recht afhalen, de volgende steek recht breien, dan de afgehaalde steek over de gebreide steek halen.
Patentsteek:
Breien over een aantal st. dat een veelvoud is van 2, + 1 st. extra
1e nld: (goede kant): alle st. recht breien
2e nld: 1 kantst., 1 r., *1 dubb. r. st., 1 r.*; van * tot * herhalen. Eindig met 1 kantsteek.
3e nld: 1 kantst., *1 dubb. r. st., 1 r.*; van * tot * herhalen. Eindig met 1 kantsteek.
Herhaal steeds nld. 2 en 3

Dubbele r. st.: De naald in de steek van de onderliggende naald steken
Kantsteek: altijd recht breien
Engelse patentsteek:
Breien over een veelvoud van 4 steken + 3 extra.
1e nld: 3 r., 1 av. herhalen
2e nld: 1 r., 1 av., *3 r, 1 av*, herh. van * tot * eindigen met 1 av, 1 r.
Deze twee naalden herhalen.

Leuke steek voor een sjaal
Halve Patentsteek:
Breien over een aantal st. dat een veelvoud is van 2, + 1 st. extra
1e nld: (achterkant) alle st. averecht breien
2e nld: 1 kantst., *1 dubb. r. st., 1 r.*, herh. van * tot *. Eindig met 1 kantsteek
Herhaal steeds nld. 1 en 2
Pauwensteek:
Breien over een aantal st. dat een veelvoud is van 9, + 4 st. extra
Brei eerst een nld. av. om aan de goede kant van het werk te kunnen beginnen.
(sb=samenbreien)
1e nld: 4 st. r., *1 omslag, 1 st. r. (5x), 1 omslag, 4 st. r.* herh. van * tot *
2e nld: 4 st. av., *11 st. r., 4 st. av.*, herh. van * tot *
3e nld: 4 st. r., *11 st. av., 4 st. r.*, herh. van * tot *
4e nld: 2 st. av. *2 st. av. sb., 11 st. av., 2 st. av. sb.* herh. van * tot * eindig met 2 st. av.
5e nld: 2 st. r., *2 st. r. sb., 9 st. r., 2 st. r. sb.* eindig met 2 st. r.
6e nld: 2 st. av., * 2 st. av. sb., 7 st. av., 2 st. av. sb.* eindig met 2 st. av.
7e nld: 4 st. av., * 1 omslag, 1 st. r. (5x), 1 omslag, 4 st. av.* herh. van * tot *
Herhaal steeds nld. 3 tot en met 7
Ribbelsteek:
Alle naalden recht breien.
Tricotsteek:
1 naald recht (goede kant), 1 naald averecht (verkeerde kant), herhaal deze twee naalden.

Afkortingen:

Hieronder vindt je een lijstje met veelgebruikte afkortingen. Het komt voor dat verschillende boeken verschillende afkortingen gebruiken, meestal staat er dan ook een lijstje in het breiboek met de gebruikte afkortingen en hun betekenis.

afgeh. afgehaalde
afh. afhalen
afk. afkanten
afw. afwisselend
av. averecht
bln. bollen
br. breien
cm centimeter
db. dubbel
dubb. dubbele
dubb.overh. dubbele overhaling
eind. eindigen
gedr. gedraaid
gekr. gekruisd
gemeerd. gemeerderde
gestr. gestreept
herh. herhalen
kr. kruisen
ll. looplengte
meerd. meerderen of meerdering
midd. middelste
mind. minderen of mindering
nld. naald of naalden
omsl. omslag
overh. overhaling
r. recht
samenbr. samenbreien
s. steek of steken
st. steek of steken
tot. totaal
vlg. volgens
volg. volgende
weersz. weerszijden